Δημοσιεύθηκε στην Απόψεις,Αναδημοσίευση

Συνεχής η επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Πότε θα γίνεται; Ποια είναι τα κριτήρια. Η μοριοδότηση των στελεχών

Iσορροπία στα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των στελεχών στην εκπαίδευση

Οι πηγές μοριοδότησης κατά τη διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι ικανές να καταγράφουν αφενός την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία χωρίς μονοδιάστατη βαρύτητα μίας περιοχής και ενός τύπου προσόντων και αφετέρου την ικανότητα των υποψήφιων στελεχών ως προς το να συνδέουν σπουδές και εμπειρία για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων και την  αναγνώριση των σημείων δυσλειτουργίας του παιδαγωγικού έργου  ( Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου)

Το fresh-education.gr αποκωδικοποιεί την ενότητα « Επιλογή και αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης» στην πρόταση   «Νέο δίκτυο Δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» σε σχέση  με τα κριτήρια και τα  συστατικά στοιχεία για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης  που θα περιλαμβάνονται στο Σ/Ν που θα γίνει  σύντομα γνωστό.