Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου

Ενώσεις καθηγητών – Σύλλογοι Δασκάλων – Σύλλογοι αναπληρωτών – Συζητάμε, αγωνιζόμαστε και προτείνουμε για το δημόσιο σχολείο που θέλουμε

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ σε όλη τη χώρα για την κάλυψη των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού με μόνιμους διορισμούς και την κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας στην εκπαίδευση,

ΣΥΖΗΤΑΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς και την ουσιαστική κατάργηση των κάθε μορφής ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση.

  • Δημόσιες κτιριακές υποδομές που θα λειτουργούν σε πλαίσιο ασφαλείας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

  • Μεταφορά των μαθητών χωρίς την αγωνία των παρατάσεων και με σεβασμό στους μαθητές με αναπηρία.

  • Ουσιαστική επιμόρφωση σύμφωνα με τις προτάσεις του κλάδου.

  • Ξεπάγωμα των αποδοχών και μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών (Μονίμων και αναπληρωτών).

Συνέχεια ανάγνωσης «Ενώσεις καθηγητών – Σύλλογοι Δασκάλων – Σύλλογοι αναπληρωτών – Συζητάμε, αγωνιζόμαστε και προτείνουμε για το δημόσιο σχολείο που θέλουμε»