Δημοσιεύθηκε στην Απόψεις,Αναδημοσίευση

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι ο πρωταρχικός στόχος του ν/σ για τις νέες δομές υποστήριξης τους εκπαιδευτικού έργου

Αυτοαξιολόγηση

Δέθηκε γερά η αυτοαξιολόγηση με τη σχολική μονάδα

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι ίσως ο πρωταρχικός στόχος του ν/σ για τις νέες δομές υποστήριξης τους εκπαιδευτικού έργου.Αυτή τη φορά γίνεται προσπάθεια οργανικής ένταξής της  στη σχολική μονάδα ως μίας υποχρεωτικής   διαδικασίας.

 Το πρώτο βήμα έγινε με τη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και τη γνωστή εγκύκλιο για την παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο για 30 ώρες  που προβλέπει το νέο καθήκον του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.

Η αυτοαξιολόγηση  θα περιγράφεται , στο ν/σ για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, ως ένα από τα καθήκοντα του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Ο Σ.Δ θα είναι αυτός που  θα φέρει την ευθύνη του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους θα συνεδριάζει για τη σύνταξη   του προγραμματισμού.

Συνέχεια ανάγνωσης «Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι ο πρωταρχικός στόχος του ν/σ για τις νέες δομές υποστήριξης τους εκπαιδευτικού έργου»