People have the Power

People Have The Power

Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη

Album : Dream of Life (1988)

Καλλιτέχνης : Patti Smith ( Πάτι Σμιθ )

Μουσική, στίχοι:  Patti Smith, Fred Smith

 

I was dreamin’ in my dreamin’
Of an aspect bright and fair
And my sleepin’ it was broken
But my dream it lingered near


Ονειρευόμουν μέσα στο όνειρο μου

μια όψη φωτεινή και δίκαιη

και ο ύπνος μου διακόπηκε

αλλά το όνειρό μου παρέμεινε ζωντανό


In the form of shinin’ valleys
Where the pure air recognized
Oh, and my senses newly opened
And I awakened to the cry


με την μορφή κοιλάδων που λάμπουν

εκεί όπου ο καθαρός αέρας αναγνωρίζεται

και οι αισθήσεις μου ξύπνησαν πρόσφατα

Αφυπνίστηκα από την κραυγή


And the people have the power
To redeem the work of fools
From the meek the graces shower
It’s decreed the people rule


πως οι άνθρωποι έχουν την δύναμη

της λύτρωσης από τα έργα των ανόητων

πάνω από τους ταπεινούς συγκεντρώνονται τα χαρίσματα

έχει αποφασιστεί, οι άνθρωποι έχουν την εξουσία


People have the power
People have the power
People have the power
People have the power


Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη

Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη

Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη

Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη


Vengeful aspects became suspect
And bending low as if to hear
Well, and the armies ceased advancin’
Because the people had their ear


Εκδικητικές όψεις έγιναν ύποπτες

και σκύβοντας χαμηλά σαν για να ακούσω…

και οι στρατιές σταμάτησαν να προχωρούν

γιατί οι άνθρωποι είχαν την προσοχή τους


And the shepherds, the soldiers
And they laid among the stars
Exchanging visions, layin’ arms
To waste in the dust


και οι βοσκοί και οι στρατιώτες

είναι ξαπλωμένοι κάτω από τα αστέρια

ανταλλάσσοντας οράματα και αφήνοντας τα όπλα

να χαραμίζονται, μέσα στην σκόνη


In the form of shinin’ valleys
Where the pure air recognized
And my senses newly opened
And I awakened to the cry


με την μορφή πεδιάδων που λάμπουν

εκεί όπου ο καθαρός αέρας αναγνωρίζεται

και οι αισθήσεις μου ξύπνησαν πρόσφατα

Αφυπνίστηκα από την κραυγή


People have the power
People have the power
People have the power
People have the power


Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη


Where there were deserts, I saw fountains
Like cream the waters rise
And we strolled there together
With none to laugh or criticize


Εκεί όπου υπήρχαν έρημοι, Είδα συντριβάνια

το νερό ανέβαινε σαν να ήταν κρέμα

και περπατήσαμε εκεί μαζί

χωρίς να κανέναν να μας κοροϊδεύει ή να μας κριτικάρει


There is no leopard and the lamb
And lay together truly bound
Well I was hopin’ in my hopin’
To recall what I had found


και η λεοπάρδαλη και το αρνί

ήταν ξαπλωμένα μαζί όντας πραγματικά δεμένα μεταξύ τους

Ευχόμουν μέσα στις ευχές μου

να θυμηθώ όσα είχα βρει


Well I was dreamin’ in my dreamin’
God knows a pure view
As I lay down into my sleepin’
And I commit my dream with you


Ονειρευόμουν μέσα στο όνειρο μου

ο Θεός ξέρει, μια πιο καθαρή οπτική

καθώς παραδίδομαι στον ύπνο μου

Αφιερώνω το όνειρό μου σε σένα


People have the power
People have the power
People have the power
People have the power


Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη


The power to dream, to rule
To wrestle the earth from fools
But it’s decreed the people rule
But it’s decreed the people rule


Την δύναμη να ονειρεύεσαι, να εξουσιάζεις

να παλεύεις για τον κόσμο ενάντια στους ανόητους

έχει αποφασιστεί, οι άνθρωποι έχουν την εξουσία

έχει αποφασιστεί, οι άνθρωποι έχουν την εξουσία


Listen, I believe everythin’ we dream
Can come to pass through our union
We can turn the world around
We can turn the earth’s revolution


ΆΚΟΥ

Πιστεύω πως όλα όσα ονειρευόμαστε

μπορούν να πραγματοποιηθούν, μέσα από την ενότητά μας

μπορούμε αλλάξουμε τον κόσμο

μπορούμε να αλλάξουμε την τροχιά της γης


We have the power
People have the power
People have the power
People have the power


έχουμε την δύναμη

Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη


The power to dream, to rule
To wrestle the earth from fools
But it’s decreed the people rule
But it’s decreed the people rule


Την δύναμη να ονειρεύεσαι, να εξουσιάζεις

να παλεύεις για τον κόσμο ενάντια στους ανόητους

έχει αποφασιστεί, οι άνθρωποι έχουν την εξουσία

έχει αποφασιστεί, οι άνθρωποι έχουν την εξουσία


We have the power
We have the power
People have the power
We have the power


έχουμε την δύναμη

Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη

έχουμε την δύναμη