Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου

Απεργία-Αποχή από Αξιολόγηση-Αυταξιολόγηση


Α’ ΕΛΜΕ Δ. Αττικής

Ανακοίνωση

Το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τις σχετικές διατάξεις – που υλοποιούν δεσμεύσεις του 3ου μνημονίου του αντιεκπαιδευτικού νόμου 4547/18 για τις λεγόμενες «νέες δομές στην εκπαίδευση», επιδιώκει ένα διπλό στόχο:Αφ’ ενός την ενίσχυση του γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού και αφ’ ετέρου την αξιολογική περικύκλωση του κλάδου.

Σε σχέδιο αυτό εντάσσονται η «αξιολόγηση» των στελεχών εκπαίδευσης με ποιοτική και ποσοτική κλίμακα, η συνέντευξη, η «αξιολόγηση» σε ετήσια βάση του διευθυντή από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, με ανώνυμα ερωτηματολόγια, η ενσωμάτωση της απεργοσπαστικής τροπολογίας Γεροβασίλη, που προβλέπει ότι κάθε εκπαιδευτικός που δεν θα αξιολογήσει δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για θέση ευθύνης. Το Υπουργείο φιλοδοξεί να μας καταστήσει όλους αξιολογητές, για να μας μετατρέψει σε αξιολογούμενους σε επόμενη φάση.

         Το Σεπτέμβριο έχουμε μπροστά μας την επιχείρηση έναρξης της«αξιολόγησης» της σχολικής μονάδας μέσα από το λεγόμενο «προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου». Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από το νόμο 4547/18 (άρθρα 47,48) ότι θα γίνεται στη βάση θεματικών αξόνων, με ειδική φόρμα και δείκτες, που θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Σε αυτήν θα εμπλέκονται το Σχολικό Συμβούλιο (Δήμος, γονείς), ο Σύλλογος Διδασκόντων με πολλαπλές συνεδριάσεις και δυνατότητα παρακολούθησης από ειδικούς και στελέχη του ΠΕ.ΚΕ.Σ, οι ομάδες εκπαιδευτικών που θα συγκροτηθούν ανά σχολείο και οι ομάδες σχολείων που θα οριστούν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκθέσεις προγραμματισμού, ανασχεδιασμού, αποτίμησης θα κοινοποιούνται στο οικείο ΠΕ.ΚΕ.Σ, στο ΙΕΠ και στο Υπουργείο και στο σχολείο θα επιστρέφουν παρατηρήσεις και εισηγήσεις μέτρων.

         Όλα τα παραπάνω, συγκροτούν τους όρους μιας διαδικασίας πουκαμία σχέση δεν έχει με εσωτερικές και ανατροφοδοτικές συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες. Αντίθετα, αυτή διαμορφώνει μια δυναμική κωδικοποίησης, συγκρισιμότητας, διαφοροποίησης, κατάταξης και ανταγωνισμού των σχολικών μονάδων. Οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε ένα κυκεώνα συνεδριάσεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Είναι μια διαδικασία κατηγοριοποίησης, ελέγχου και χειραγώγησης των καθηγητών, με ταυτόχρονη μετακύλιση των ευθυνών αλλά και της οικονομικής λειτουργίας των σχολείων – μέσω της << αυτονομίας>> τους – στις πλάτες εκπαιδευτικών και γονιών.  Τέτοιες διαδικασίες, που υλοποιούν τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, διεθνώς οδήγησαν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων με όρους ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητας, σε κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολείων. Κατέστρεψαν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα.

  Συνεχίζουμε αποφασιστικά στον ίδιο νικηφόροδρόμο που χάραξαν οι αγώνες των προηγούμενων χρόνων. Με γενικές συνελεύσεις να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.

  • Να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4547/18. Να καταργηθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο της «αξιολόγησης». Όχι στην «αξιολόγηση»-χειραγώγηση. Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο.

  • Ως ΕΛΜΕ αποφασίζουμε απεργία – αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία, είτε αφορά στην αξιολόγηση στελεχών, είτε στηναξιολόγηση σχολικής μονάδας.

  • Καλούμε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να υλοποιήσει τις αποφάσεις του κλάδου και των Γ.Σ, για απεργία-αποχή από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.4547/18 (αξιολόγηση στελεχών και προγραμματισμός – αποτίμηση των σχολικών μονάδων).

  • Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να ακυρώσουν το σχέδιο διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και να συνεχίσουν το έργο τους όπως τα προηγούμενα χρόνια (κατανομή τάξεων, αρμοδιοτήτων, παιδαγωγικών δράσεων κλπ) ως μια εσωτερική, δημοκρατική, συλλογική διαδικασία οργάνωσης της σχολικής ζωής, χωρίς καμμιάαποδοχή δεικτών, Εκθέσεων και αποστολή τους σε ΠΕ.ΚΕ.Σ, ΙΕΠ και υπουργείο, χωρίς καμμιά αποδοχή δημιουργίας σχετικώνομάδων,χωρίς την συμπληρωση των ανώνυμων ερωτηματολογίων, αφού έτσι πρακτικά θα ανοίγουν τον δρόμο για τη δική τους «αξιολόγηση». Ο προγραμματισμός των Συλλόγων Διδασκόντων στην αρχή της χρονιάς να γίνει με τον τρόπο που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν την απόφαση απεργίας – αποχής ώστε να δώσουμε νικηφόρα και αυτή τη μάχη ενάντια στην «αξιολόγηση».