Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου

Ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς από πίνακα ελέγχου


Η ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο όταν οι Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα αναλάβουν την  υποστήριξη των σχολείων

Οι Συντονιστές θα είναι λίγοι σε αριθμό, με περισσότερα όμως  καθήκοντα από τους Σχολικούς Συμβούλους

Η φυσική τους επαφή με το σχολείο θα είναι περιορισμένη και ήδη έχουν διατυπωθεί αρκετές επιφυλάξεις για αυτό.

Στη σχολική μονάδα  γνωρίζουμε ότι  ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς μπορεί να γίνει και σε άλλα θέματα πλέον (άρθρο 245 – Νόμος 4512/2018), όπως:

  • προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,
  • επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου,
  • συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα,
    παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών.

Κάποια από αυτά τα καθήκοντα περιγράφονται και στο ν/σ για τις νέες δομές στην εκπαίδευση και θα αναλυθούν  αργότερα με Υπουργικές Αποφάσεις. Στις εγκυκλίους του προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, και συγκεκριμένα στην παράγραφο για το ωράριο των εκπαιδευτικών γίνεται αναφορά για πρώτη φορά και στο άρθρο 245.

Συγκεκριμένα στις εγκυκλίους αναφέρεται:
Ως προς το εργασιακό ωράριο, σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985 τ.Α’), άρθρο 13, παρ. 8 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5, Τ. Α’/17-1-2018), σύμφωνα με την οποία ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των (6) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.

Το τρέχον σχολικό έτος δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών διότι δεν άρχισαν «να τρέχουν» αυτά τα νέα καθήκοντα.

Μήπως όμως με τη νέα σχολική χρονιά τα πράγματα σχετικά με το ωράριο θα είναι  διαφορετικά;
Ο Υπουργός Παιδείας αλλά και ο Υφυπουργός Δημήτρης Μπαξεβανάκης έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν αλλάζει τίποτα  με το ωράριο των εκπαιδευτικών. Ο Υφυπουργός είχε αναφέρει ότι, αν δεν έχει γίνει καμία ανάθεση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποχωρούν με το πέρας του διδακτικού τους ωραρίου.

Ναι, πραγματικά,  δεν αλλάζει τίποτα με το ωράριο των εκπαιδευτικών από ό,τι προβλεπόταν, εκτός από την εισαγωγή κάποιων νέων καθηκόντων.

Μήπως όμως αυτά τα νέα καθήκοντα των εκπαιδευτικών θα είναι σημαντικά για άλλους; Μήπως η ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς θα  «καίει» τα στελέχη;

Τα νέα καθήκοντα έχουν σχέση με:

διαδικασίες αυτοαξιολόγησης
επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου
παιδαγωγικές συναντήσεις και οι συνεργασίες
Τα παραπάνω θα υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς/διεύθυνση σχολείου και τα αποτελέσματά τους θα γίνονται γνωστά στους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι:

 να συντονίζουν, να υποβοηθούν τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης
να μελετούν και να κάνουν παρατηρήσεις επί της τελικής έκθεσης αυτοαξιολόγησης
να  συνεργάζονται με  τις ομάδες εκπαιδευτικών.
Εκπαιδευτικοί-Διεύθυνση Σχολείου-Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα έχουν να επιτελέσουν  ένα κοινό έργο
Ένα  στοιχείο πίεσης για την πλήρη υλοποίηση  του έργου( αυτοαξιολόγηση, συνεργασίες κ.ά), από τους εκπαιδευτικούς, είναι η αξιολόγηση των στελεχών σε σχέση με αυτό, δηλαδή των Διευθυντών και των Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου. Οι εκπαιδευτικοί, αν και δεν αξιολογούνται, θα είναι αυτοί που θα πρέπει να «τρέξουν» π.χ την αυτοαξιολόγηση  ή τις συνεργασίες τους, διότι από αυτά θα  εξαρτάται η αξιολόγηση των στελεχών.Οι Συντονιστές , λόγω υψηλότερης θέσης στην ιεραρχία, αλλά και των καθηκόντων τους, θα είναι οι πρώτοι που θα πιέζουν να γίνει «η  δουλειά».

Τα χρονικά όρια ανταπόκρισης από τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα θα είναι καθορισμένα.

Να σημειωθεί ότι τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  θα υποβάλλουν τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους στο Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.Οι Διευθυντές σχολείων θα προχωρούν σε ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς, γιατί και αυτοί θα αξιολογούνται για τη σωστή άσκηση του έργου τους  από τους Συντονιστές  Εκπαιδευτικού Έργου και τον Διευθυντή Εκπαίδευση.Οι Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να ρυθμίζουν αυτές τις διαδικασίες για τις σχολικές τους μονάδες, που αντικειμενικά θα δυσκολεύονται να επισκεφτούν.

Κάτι τέτοιο θα μπορεί  να γίνεται  μόνο από απόσταση και με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών τεχνολογιών.

Ο μικρός αριθμός Συντονιστών θα οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας τους με τη,  σχολική  μονάδα . Η επικοινωνία που θα γίνεται και από απόσταση, με ηλεκτρονικές πλατφόρμες εισαγωγής   δεδομένων, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τηλεδιασκέψεις κ.ά. θα προκύψει ως   φυσική αναγκαιότητα.

Πηγή: fresh-education.gr