Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου

ΕΛΜΕ Ηλείας: «Νέες δομές», η ίδια παλιά νεοφιλελεύθερη συνταγή


ΕΛΜΕ Ηλείας

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διαβούλευση σχετικά με το νομοσχέδιο «Για την Αναδιοργάνωση των δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπου μέσα σε αυτό υλοποιούνται όλες οι βλέψεις του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για ένα σχολείο της αγοράς. Ένα σχολείο όπου θα κυριαρχεί η εντατικοποίηση της εργασίας των εκπαιδευτικών και η συνεχή λογοδοσία τους μέσα από τον τρόπο λειτουργίας των νέων δομών.

Οι νέες δομές λοιπόν έχουν ως εξής:

 • τα  Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ( ΠΕ.Κ.Ε.Σ.): Τα ΠΕΚΕΣ έχουν στην ευθύνη τους τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, την οργάνωση της επιμόρφωσης, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής τους ή, λέγοντας τα πράγματα με το όνομα τους, την αυτοαξιολόγηση. Στην ουσία μιλάμε για «μικρά υπουργεία παιδείας», που θα συγκεντρώνουν πλήθος αρμοδιοτήτων και θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά κυρίως θα ασκούν το ρόλο του επόπτη που θα παρακολουθεί το έργο των σχολικών μονάδων.
 • τα Κέντρα Εκπαιδευτικής  και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ): που θα λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,  θα στριμώξουν  υπάρχουσες δομές, που θα καταργηθούν και θα συγχωνευτούν εκ νέου, όπως τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., ο Σ.Σ.Ν., το Κ.Ε.Σ.Υ.Π., το Κ.Ε.Π.Λ.Η.Ν.Ε.Τ. και το Ε.Κ.Φ.Ε. Ενδεικτικά εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι
 •  οι κομβικές λειτουργίες της ειδικής αγωγής, όπως αυτή της διάγνωσης και των προτάσεων για αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των μαθητών, μετατίθενται στους εκπαιδευτικούς των σχολείων που οφείλουν μέσα από τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών να διαμορφώνουν εξατομικευμένα προγράμματα στήριξης των μαθητών ή και παρεμβάσεις. Και μόνο μετά από την αξιολόγηση αυτών των δράσεων και την αιτιολογημένη αποτυχία τους, δικαιούνται να στείλουν το μαθητή για αξιολόγηση στο ΚΕΣΥ. Αντί να αναβαθμιστούν δηλαδή τα ΚΕΔΥ, καταργούνται και χρεώνονται αρχικά τα ίδια τα σχολεία το υποστηρικτικό έργο των μαθητών. Σε κανένα σημείο του σχεδίου νόμου δε γίνεται αναφορά στον θεσμό της Παράλληλης Στήριξης.!
 • Προβλέπεται κατάργηση των ΚΕΠΛΗΤΕΤ που τόσο καιρό στηρίζουν  σχολεία σε θέματα ΤΠΕ και αντί αυτού θα οριστεί ένας υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ κάπου σε ένα γραφείο του κάθε  Κ.Ε..Σ.Υ. Ούτε εργαστήριο, αλλά  και ούτε ουσιαστική παροχή τεχνικής στήριξης, επί τόπου στα σχολεία, θα μπορεί να υπάρχει.
 • τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ):  τα γνωστά μας ΚΠΕ που τώρα όμως  θα επιφορτιστούν και με τα θέματα Πολιτιστικών Θεμάτων και της Αγωγής Υγείας. Όμως εδώ είναι αξιοπρόσεκτο ότι προβλέπεται η χρηματοδότηση τους από τους Δήμους.

«Ομάδες σχολείων»: ο ασκός τους Αιόλου για την οργανικότητα

Στην πράξη προωθείται η αλληλοσυμπλήρωση λειτουργιών, με στόχο την «κάλυψη» των κενών που υπάρχουν σε δασκάλους, καθηγητές και υποδομές (π.χ. εργαστήρια), τις μετακινήσεις μαθητών και τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση προσωπικού, τη δημιουργία πολυπληθών τμημάτων. Ανοίγει ο δρόμος για μεταφορά της οργανικότητας σε επίπεδο ομάδας σχολείων, τη συνεχή κινητικότητα για τη συμπλήρωση ωραρίου και την κάλυψη των κενών.

Η αξιολόγηση «φεύγει» και επιστρέφει ως «κουλτούρα» αξιολόγησης και «αποτίμηση»

Το επικοινωνιακά ευφυέστατο Υπουργείο Παιδείας διατυμπανίζει ότι το Π.Δ 152  για την αξιολόγηση καταργείται. Κάτι αλλάζει; Ναι! Ο τρόπος πλασαρίσματος της ίδιας αξιολόγησης. Ξεκινούν λοιπόν συστηματικά από την εμπέδωση της «κουλτούρας» της αξιολόγησης. Έχουν λάβει υπόψη τους την μεγαλειώδη προηγούμενη αντίσταση του κλάδου αλλά και την πρόσφατη σθεναρή αντίσταση των υπαλλήλων κατά της αξιολόγησης στο υπόλοιπο δημόσιο.

 • Έτσι αρχικά σε επίπεδο ατομικής αξιολόγησης εμπλέκονται μόνο τα στελέχη. Και εδώ γίνεται μια καλή προεργασία και τη μελλοντική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα:
 • Όλα τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται από τα στελέχη της αμέσως ανώτερης βαθμίδας ιεραρχίας, τα οποία συντάσσουν σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης (άρθρα 38 και 39)
 • Όλα τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται από το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται σε αυτά. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή μιας σχολικής μονάδας καλούνται να συμπληρώνουν, σε ετήσια βάση, ανώνυμα ατομικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης του διευθυντή και του υποδιευθυντή.
 • Η κλίμακα της αξιολόγησης στελεχών για τις παραπάνω περιπτώσεις είναι ποιοτική (κυμαίνεται από ακατάλληλος έως άριστος) και ποσοτική (κυμαίνεται από 0 έως 100). Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός «ακατάλληλος».
 • Στα πλαίσια των κριτηρίων επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης εντάσσεται και η «αμαρτωλή» συνέντευξη ενώ ενσωματώνεται στον νόμο η απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη για τα στελέχη που δε θα αξιολογήσουν (χάνουν το δικαίωμα να θέσουν ξανά υποψηφιότητα).

Το Π.Δ 152  καταργείται, αλλά βασικά χαρακτηριστικά του (αξιολογικοί χαρακτηρισμοί και ποσοτική κλίμακα του 100) διατηρούνται! Και σε επόμενη φάση θα είναι αναπόφευκτη και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα έχουν «βουτήξει» βαθιά μέσα στην όλη λογική της αξιολόγησης.

 • Σε επίπεδο σχολικής μονάδας έφτασε ο «Συλλογικός προγραμματισμός και ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων».

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

 1. Το Σχολικό Συμβούλιο (στο οποίο έχει συμμετοχή ο Δήμος και Σύλλογος Γονέων) συνεδριάζει με θέμα τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του».
 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Συνεδριάζει δηλαδή σε δεύτερη φάση και αφού έχουν τεθεί κάποια πρώτα βασικά δεδομένα. Στη σχετική συνεδρίασή του δίνεται η δυνατότητα να κληθούν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση στελέχη από όλες τις ανώτερες εποπτικές δομές (ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., κλπ). Η βαρύτητα που δίνεται στον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας ανοίγει το ζήτημα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της διάσπασης του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
 3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συχνές, τακτικές συνεδριάσεις, διαμορφώνει τον αρχικό προγραμματισμό, τον ανασχεδιάζει και στο τέλος του σχολικού έτους, την αποτίμηση. Όλες αυτές οι εκθέσεις «υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.». Επομένως, η διαδικασία δεν είναι εσωτερική.
 4. «Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μελετούν τις ανωτέρω εκθέσεις των σχολικών μονάδων(…) διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αποτίμησης και εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες». Επομένως, οι παρατηρήσεις των Συντονιστών δεν έχουν συμβουλευτικό αλλά δεσμευτικό χαρακτήρα αφού πρέπει να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς.
 5. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., συντάσσουν συνολικές συμπερασματικές εκθέσεις, τις αποστέλλουν στο ΙΕΠ, το οποίο με τη σειρά του εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και προτείνει βελτιώσεις του προγραμματισμού στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πέρα από τη σαφή κάθετη φορά εποπτείας, οι συγκεντρωτικές εκθέσεις προϋποθέτουν φόρμες με δείκτες ποιότητας που θα μπορούν να κωδικοποιηθούν και να καταμετρηθούν σε πανελλαδικό επίπεδο.
 6. Επιτελικό ρόλο αποκτά η ΑΔΙΠΔΕ αφού: “Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων.

Διαλύουν τις εργασιακές μας συνθήκες υπονομεύοντας τον παιδαγωγικό μας ρόλο

Η εντατικοποίηση της εργασίας των εκπαιδευτικών και η γραφειοκρατία στους συλλόγους διδασκόντων παίρνει μια νέα διάσταση.   Σχολικό συμβούλιο, ομάδες σχολείων, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΙΕΠ, Υπουργείο επιτηρούν και ελέγχουν το σχολείο    και οι εκπαιδευτικοί λογοδοτούν  για το επίπεδο συμμόρφωσης τους στην αντιδραστική αλλαγή της εκπαίδευσης. Αμέτρητες είναι οι συνεδριάσεις που προβλέπονται από το νομοσχέδιο, που έρχονται να προστεθούν σε όλες όσες προβλέπονται από την Υ.Α για τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με ορισμό υπεύθυνων για κάθε πτυχή λειτουργίας του σχολείου, καλούνται να διαχειριστούν όλα τα προβλήματα, με τις υποστηρικτικές δομές να εξαϋλώνονται.  Όλα αυτά σε ένα τοπίο βίαιης φτωχοποίησης των εκπαιδευτικών, με την ελαστική εργασία να επεκτείνεται, και τους εκπαιδευτικούς να μένουν εγκλωβισμένοι εξαιτίας του συνταξιοδοτικού ως τα 67 τους χρόνια ή να μην συνταξιοδοτούνται εξαιτίας των συντάξεων φιλοδώρημα.

Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω

Το εκπαιδευτικό κίνημα θα υπερασπιστεί την παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία στο σχολείο, θα καταργήσει και το νέο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, θα ορθώσει τους αγώνες και τις αντιστάσεις του και απέναντι σε όλα τα συστημικά κόμματα που έχουν ανάλογο όραμα αξιολόγησης μ΄ αυτό της Ε.Ε.-Ο.Ο.Σ.Α. Δεν συνδιαλεγόμαστε – δεν συνδιαχειριζόμαστε την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική. Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα:

 • Λέμε Όχι στην αυτονομία -αποκέντρωση  που αποτελεί διάλυση του δημόσιου σχολείου και λειτουργία του με ιδιωτικο οικονομικά κριτήρια . Η δημόσια Παιδεία είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση του κράτους να την παρέχει. Αναβάθμιση των δομών στήριξης της ειδικής αγωγής. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Αύξηση των δαπανών για τα σχολεία.
 • Διεκδικούμε να αποσυρθεί το ν/σχ για τις νέες δομές,
 • Καλούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ:
 • να μην συμμετέχει  σε καμία περίπτωση στη νέα απόπειρα εγκλωβισμού του εκπαιδευτικού κινήματος σε στημένες διαδικασίες «διαλόγου».
 • να πάρει έγκαιρα κινηματικές πρωτοβουλίες απέναντι στη ψήφιση του νέου νόμου αλλά και να οργανώσει έμπρακτα την αντίσταση σε οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής των νέων μέτρων (γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, συγκέντρωση υπογραφών, κλπ.)
 • Καλούμε τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία σε συντονισμένη δράση, ενέργειες και αποφασιστικούς, μαχητικούς  αγώνες, για να διαμορφωθεί το κίνημα που θα μπλοκάρει ξανά σε κάθε σχολείο την αξιολόγηση και τους επίδοξους αξιολoγητές, θα ανατρέψει τα σχέδια για τον επαγγελματικό αφανισμό των εκπαιδευτικών και τη συρρίκνωση του δημόσιας εκπαίδευσης.
 • Αποφασίζουμε από τώρα απεργία – αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία είτε αφορά αξιολόγηση στελεχών είτε αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Όλοι στην Γ.Σ την Τρίτη 24 Απριλίου

4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ώρα 7:00 μ.μ