Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου

Ενώσεις καθηγητών – Σύλλογοι Δασκάλων – Σύλλογοι αναπληρωτών – Συζητάμε, αγωνιζόμαστε και προτείνουμε για το δημόσιο σχολείο που θέλουμε


Με αφορμή τις κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ σε όλη τη χώρα για την κάλυψη των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού με μόνιμους διορισμούς και την κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας στην εκπαίδευση,

ΣΥΖΗΤΑΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς και την ουσιαστική κατάργηση των κάθε μορφής ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση.

  • Δημόσιες κτιριακές υποδομές που θα λειτουργούν σε πλαίσιο ασφαλείας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

  • Μεταφορά των μαθητών χωρίς την αγωνία των παρατάσεων και με σεβασμό στους μαθητές με αναπηρία.

  • Ουσιαστική επιμόρφωση σύμφωνα με τις προτάσεις του κλάδου.

  • Ξεπάγωμα των αποδοχών και μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών (Μονίμων και αναπληρωτών).

Οι εκπαιδευτικοί, η  πλειοψηφία των εργαζόμενων, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας υπέστησαν τις συνέπειες των εφαρμοζόμενων πολιτικών  της σκληρής λιτότητας και των μνημονίων που έχουν υπογράψει διαδοχικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζει  η κυβέρνηση Σύριζα ΑΝΕΛ. Οι εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές στην εκπαίδευση όλα τα προηγούμενα χρόνια, την υποβάθμισαν και όξυναν παραπέρα τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου με πιο χαρακτηριστικά τη μείωση των δαπανών, τους μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, τη ραγδαία αύξηση της ελαστικής εργασίας, τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών, τη μισθολογική καθήλωση μετά από τις μειώσεις κατά 35%, τη δραματική αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 και εργασίας στα 40 για συνταξιοδότηση, την αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, την κατάργηση των υποστηρικτικών δομών, αλλαγές στον τρόπο επιλογής της β’ ξένης γλώσσας, αλλαγή προς το χειρότερο των διατάξεων για την μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα ανάλογα με τον αριθμό των φοιτούντων σε αυτό μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρία κλπ. Ταυτόχρονα άρχισαν να προαναγγέλλονται και να ξεδιπλώνονται μια σειρά από θεσμικές αλλαγές που στοχεύουν στην εξοικονόμηση δαπανών από την εκπαίδευση.

Γι΄ αυτό συζητάμε, αγωνιζόμαστε και ενημερώνουμε την κοινωνία για τις ολέθριες συνέπειες της μείωσης των δαπανών για την παιδεία.