Δημοσιεύθηκε στην Απόψεις,Αναδημοσίευση

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι ο πρωταρχικός στόχος του ν/σ για τις νέες δομές υποστήριξης τους εκπαιδευτικού έργου


Αυτοαξιολόγηση

Δέθηκε γερά η αυτοαξιολόγηση με τη σχολική μονάδα

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι ίσως ο πρωταρχικός στόχος του ν/σ για τις νέες δομές υποστήριξης τους εκπαιδευτικού έργου.Αυτή τη φορά γίνεται προσπάθεια οργανικής ένταξής της  στη σχολική μονάδα ως μίας υποχρεωτικής   διαδικασίας.

 Το πρώτο βήμα έγινε με τη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και τη γνωστή εγκύκλιο για την παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο για 30 ώρες  που προβλέπει το νέο καθήκον του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.

Η αυτοαξιολόγηση  θα περιγράφεται , στο ν/σ για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, ως ένα από τα καθήκοντα του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Ο Σ.Δ θα είναι αυτός που  θα φέρει την ευθύνη του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους θα συνεδριάζει για τη σύνταξη   του προγραμματισμού.

Ο προγραμματισμός που θα οδηγεί στην αυτοαξιολόγηση δεν θα είναι ένας συμπληρωματικός  και ιδιαίτερος προγραμματισμός,  που θα τρέχει παράλληλα με τον αρχικό( κλασικό) προγραμματισμό της σχολικής μονάδας όπως  στο παρελθόν, αλλά ένας και μοναδικός.

Η οργάνωση του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας στην αρχή του σχολικού έτους  θα σημαίνει και έναρξη των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης και υποχρεωτική δραστηριοποίηση όλων των μερών προς αυτή την κατεύθυνση.

Η αυτοαξιολόγηση δεν θα είναι μια εσωτερική διαδικασία της σχολικής μονάδας  αλλά θα εμπλέκονται ενεργά, από τον αρχικό προγραμματισμό έως και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τα στελέχη του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. αλλά και άλλοι φορείς. Θα είναι μια διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης της σχολικής μονάδας με δομές και υπηρεσίες δηλαδή .

Πολλοί από τους εμπλεκόμενους, όπως σχολεία και δομές υποστήριξης, θα ανήκουν  σε μία διοικητική  δομή που μέσα από αυτή θα απορρέουν τα καθήκοντα και υποχρεώσεις τους.

Ο   προγραμματισμός της σχολικής μονάδας θα περιλαμβάνει   θεματολογία που θα καθορίζεται με ΥΑ όπως εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, τη διαμόρφωση και εφαρμογή αντισταθμιστικών προγραμμάτων, την ενδοσχολική επιμόρφωση, την αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, τη διεύρυνση της συνεργασίας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων,   την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της τοπικής κοινότητας, κ.ά.

Πηγή: fresh-education.gr