Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου

Κινδυνολογία το 30ωρο;


Ανεξάρτητη Αγωνιστική Φορά – ΑΝΑΦΟΡΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τον τελευταίο καιρό είμαστε δέκτες αρκετών ερωτημάτων σχετικά με την αντικατάσταση του άρθρου 13 του Ν.1566/1985. Πολλοί συνάδελφοι διερωτώνται αν πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε φυσική παρουσία έξι (6) ώρες ημερησίως και τριάντα (30) εβδομαδιαίως.

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν. 4512/2018: «Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως…».

Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στην παρ. 1 της 14181/ΓΔ4/26-1-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «1. . Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα».

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο νομοθέτης απλώς έθεσε άνω όριο στην ημερήσια και την εβδομαδιαία απασχόληση των εκπαιδευτικώνχωρίς να θεσπίζει εκ νέου το ελάχιστο όριο, το οποίο προφανώς είναι το διδακτικό του και συνεπώς διαφέρει για κάθε εκπαιδευτικό, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του.

Αν ο νομοθέτης ήθελε τους εκπαιδευτικούς ακριβώς έξι (6) ώρες την ημέρα, τότε:

  • ποιο νόημα εξυπηρετεί το «όχι πέρα 30 ώρες την εβδομάδα», αφού οι εκπαιδευτικοί έχουν πενθήμερο σύστημα εργασίας και συνεπώς με έξι ώρες ημερησίως η απασχόληση θα είναι τριάντα ώρες εβδομαδιαίως;
  • γιατί δεν το αναφέρει ρητά, αλλά με άρνηση όπως ρητά αναφέρεται το διδακτικό ωράριο του κάθε εκπαιδευτικού;

Αν ο νομοθέτης ήθελε τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες, τότε:

  • γιατί δεν το αναφέρει ρητά, όπως π.χ. ρητά αναφέρει για τον Διευθυντή ότι της σχολικής μονάδας ότι «Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες…» (άρθρο 28 παρ. 2 περίπτ. Β της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)

Είναι γνωστό ότι ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών. Άρα:

  • οι εκπαιδευτικοί ΤΕ με 0-7 έτη υπηρεσίας και υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 24 ώρες εβδομαδιαίως θα προσφέρουν έξι (6) ώρες άλλες υπηρεσίες;
  • οι εκπαιδευτικοί ΔΕ (Τεχνίτες) με 0-20 έτη υπηρεσίας και υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 30 ώρες εβδομαδιαίως δεν προσφέρουν καθόλου σε άλλες υπηρεσίες;
  • οι εκπαιδευτικοί όσο περισσότερα χρόνια προσφέρουν στην εκπαίδευση τόσο θα μειώνεται το διδακτικό τους ωράριο αλλά ταυτόχρονα θα αυξάνεται το ωράριό τους σε άλλες υπηρεσίες, και μάλιστα χωρίς δυνατότητα επιλογής;

Αυτά για την ώρα… Για να μη μας τρομοκρατούν…

Με εκτίμηση

Τα μέλη της ΑΝ.Α.ΦΟΡΑΣ